tiistai 23. helmikuuta 2016

Goodwill Primary School

Goodwill primary koulu on Dominican suurin koulun. Se on julkinen koulu ja siellä opiskelee lapsia seitsemältä eri kaupungin alueelta. Koulupäivä on jaettu kahteen vuoroon: aamupäivä- ja iltapäivä vuoroon. Aamuvuorossa opiskelee 290 oppilasta ja iltapäivä vuorossa 234 oppilasta. Aamuvuo alkaa klo. 8:00 ja päättyy klo 12:30, iltapäivä vuoro alkaa klo 12:30 ja päättyy klo. 17:00. Koulupäivän aikana oppilailla on yksi tauko. Goodwill on ainut koulu Dominicalla, jossa on erityisluokka.

Koulussa työskentelee kaksi rehtoria ja yksi vararehtori. Opettajia koulussa on 42 ja turvallisuudesta alueella vastaa kaksi vartijaa.  Terveydenhoitajaa tai kuraattoria koulussa ei ole, mutta muutamalla opettajalla on valmiudet hoitaa pieniä kriisi tilanteita. Onnettomuuksien sattuessa oppilaat kuljetetaan lähellä olevaan terveyskeskukseen.

Koulussa keskitytään tiede aineiden kuten matematiikan, äidinkielen ja biologian opettamiseen. Koska koulupäivä on jaettu oppilaiden suuren määrän takia kahteen vuoroon jää opetusaikaa hyvin vähän. Tämä näkyy oppilaiden taitotasossa. Goodwillin toisen luokan oppilaat harjoittelevat samoja laskuja kuin Atkinssonin ensimmäisen luokan oppilaat. Monella on myös vaikeuksia lukemisessa ja jopa oman nimen kirjoittaminen on monelle vaikeaa.

Taide aineiden opettaminen on todella minimaalista, lukujärjestyksiin on merkitty käsityötunti, mutta koko harjoittelu aikanamme Annan luokka on askarrellut yhden ainoan kerran. Essin luokka ei edes sitäkään. Uskontoa koulussa ei varsinaisesti opeteta vaan se on sidottu mukaan kaikkeen toimintaan, oppilaat esimerkiksi lausuvat raamatun pätkän ennen tietotekniikan tunnin alkua ja joka päivä ennen koulun alkua sekä kotiinlähtöä rukoillaan.

Oppilaiden perheet ovat tavallisesti muuttaneet maaseudulta kaupunkiin paremman elämän toivossa. Elämä kaupungissa on kuitenkin vaikeampaan ja raskaampaa kuin maaseudulla ja monen perheen elintaso on romahtanut huomattavasti. Monen oppilaan elämää värittää rikollisuus, väkivalta ja huumeet. Monien vanhemmat ovatkin yksinhuoltajia tai toinen vanhemmista on vankilassa. Vanhempien ongelmat heijastuvat lapsiin, heillä ei ole aikaa tai energiaa kasvattaa lapsiaan. Tämä näkyy myös oppilaiden käyttäytymisessä, monella heistä on keskittymisvaikeuksia eivätkä oppilaat kunnioita opettajia tai muita ihmisiä. Moni ei ymmärrä syy-seuraussuhteita ja hyvin harva edes tietää miksi koulussa käydään?

Koulun tavoitteena on, että siirtyessään ylä-kouluun oppilaat osaisivat lukea ja kirjoittaa, tuntisivat numerot sekä osaisivat ajatella itsenäisesti sekä luovasti.  Koulun rehtori painottaa myös ryhmätyöskentely taitojen opettamista ja vapaata ajattelua.

Olemme harjoittelun aikana suurimmaksi osaksi tarkkailleet opetusta ja oppilaita. Itse opetukseen on vaikea puuttua tai muuttaa siitä jotakin. Parhaiten yhteyden oppilaisiin on saanut leikkien ja laulun kautta. Oppilaat ovat ottaneet meidät innokkaasti vastaan ja ovat olleet silminnähden iloisia erilaisesta toiminnasta, joita olemme heille tarjonneet.Koulun uusi kirjasto.


Lukumatto.

Kirjaston edestä voi aina lukea viikon sanan.

Atk-luokka, jossa myös koulun ainoa videotykki.

Koulun aulasta.
Jokaiselle luokalle on jaettu lukukaudeksi pihan
ja vessatilojen siivousvuorot.

XOXO
E&A


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti